płodność mężczyzn

Co wpływa na płodność mężczyzn?

co wpływa na płodność mężczyzn
    Związek kobiety i mężczyzny jest jedyną metodą na początek nowego życia. Brak efektów w postaci ciąży powoduje, że to kobiety jako pierwsze podejmują się leczenia. Statystyki wskazują jednak, że przyczyny niepłodności w takim samym stopniu leżą po stronie kobiet, jak i mężczyzn. Według danych WHO, w 40% to właśnie zaburzenia u
    Czytaj dalej